หน้าเเรก ร่วมงานกับ BJC ติดต่อ BJC
 
   
ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์
ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
   
 
 ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนกวิศกรรม

ตลาดมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในสินค้าประเภทชั้นวางสินค้า คือ มีความต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บสินค้ามากขึ้น แผนกวิศวกรรมจึงร่วมมือกับบริษัท สวิสลอค (Swisslog) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านระบบการจัดการคลังสินค้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อขยายตลาดไปสู่ระบบการจัดการด้านคลังสินค้าอัตโนมัติตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางแผนก ยังร่วมมือกับบริษัทชไนเดอร์(ประเทศไทย) จำกัด ในการขยายฐานธุรกิจไปยังระบบการจัดการอาคารอัตโนมัติ (building automation) และระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure Communications Technology) โดยให้บริการตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้งระบบรวมทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายระบบการใช้พลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของแผนกวิศวกรรมในปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าลูกค้าส่วนมากมีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าของบีเจซี แต่อยากให้พัฒนาเรื่องคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น ซึ่งทางแผนกเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงมีแผนปรับปรุงการทำงานด้านบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งหรือบริการโดยจะนำระบบการจัดการงานบริหารโครงการ (Project Management System) เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


แผนกการพิมพ์

แผนกการพิมพ์เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เตรียมการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์หลังการพิมพ์ รวมทั้งเครื่องพิมพ์รูปและเข้าเล่ม ฝ่ายการพิมพ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสินค้า การขาย การตลาด การให้บริการทางด้านเทคนิคและระบบการพิมพ์ รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ จากฐานการตลาดที่มั่นคงในประเทศ ฝ่ายการพิมพ์ดำเนินการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยทางแผนกได้ทาการจาหน่ายเพลททั้งอนาล็อกและดิจิตอลพร้อมทั้งเครื่อง CtP ให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงการให้การบริการดูแลซ่อมแซมเครื่อง CtP ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งได้รับคาชมและการยอมรับเป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจ Inkjet ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาดใหญ่ Vutek จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องคุณภาพของตัวเครื่องและงานพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยให้กับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของวงการสื่อโฆษณา พร้อมทั้งมีการเปิดตัวและจาหน่ายเครื่องพิมพ์ Inkjet สาหรับลูกค้าขนาดกลางจากประเทศเกาหลี Jetrix ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหน้าที่เเล้ว
|
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีที่รองรับเว็บไซต์

Macromedia Flash
Adobe Reader