หน้าเเรก ร่วมงานกับ BJC ติดต่อ BJC
 
   
ฝ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายการแพทย์
   
 
 ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมากกว่า 40 ปี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำเข้าจากนานาทวีป อาทิ สหรัฐ ยุโรป และเอเชีย โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ โลก ซึ่งได้แก่ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมดิจิตอลชนิดประสิทธิภาพสูง เครื่องตรวจวัดโรคกระดูกพรุน เครื่องมือตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่เสียง เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดนำร่องการตรวจและผ่าตัดระบบประสาท หุ่นจำลองเพื่อปฎิบัติการทางการแพทย์ และอื่นๆ

       
สินค้าและบริการ

Business Contact

       


 สินค้าและบริการ

1. AGFA Healthcare
X-ray films & accessories
Computed Radiography (CR)
Dry film printer
Picture Archiving and Communication System (PACS) for Cardiology (HeartLab)
 
2. ALOKA -HITACHI Co.,Ltd
Diagnostic Ultrasound Systems
Pocket Dose Meter
Radiation Survey Meter
 
3. ANGIOTECH Pharmaceuticals, Inc.
Biopsy Needle and Gun
Catheter
 
4. Array Coporation
Laser Film Digitizer
 
5. AC INTERNATIONAL
Physical Therapy
 
6. ANT
Neuronavigation
 
7. BARCO
Medical Display Systems
 
8. BARD International, Inc.
Biopsy Systems and Peripheral Vascular
 
9. BIEN AIR SURGERY
Shaver and Driller
 
10. BRUMABA
Surgical Table (Head.Neck.Eye.ENT)
 
11. BIODYNE (CELLPREP)
CellPrep Generation Device
 
12. CAREFUSION
Electrical Diagnostic
 
13. CUSTOMED
ABPM/ECG/EST/Holter ECG
 
14. CHATTANOOGA
Hydrocollator and Traction
 
15. CORUSFIT
Wireless EKG Monitoring
 
16. CSZ
Hypo-Hyperthemia
 
17. Davinci Surgery
Robotic Assisted Surgery
 
18. DITER
Electrical Stimulator and Ultrasound
 
19. EBM Technologies USA LLC
Picture Archiving and Communication System (PACS)
DICOM Gateway
Radiology Information System (RIS)
Paperless Information System
 
20. EUCATECH AG
Coronary and Peripheral Stent and Catheter
 
21. GAMMEX, Inc.
Radiography QC and QA Systems
 
22. HOLOGIC, Inc.
Breast Imaging Solutions (Analog and Digital Mammography Systems)
Breast Biopsy Solutions
Bone densitometry Systems
C-Arm Imaging Systems
 
23. HITACHI, Inc.
Diagnostic Ultrasound System
CT&MRI Scan
 
24. HUNTLEIGN
Fetal Monitoring System
 
25. KLS Martin
Ceiling Pendant
Operating Light
Electro Surgery
 
26. KONAN
Endothelial Cell Count
 
27. LONGXIN
Urine Analyzer
 
28. LAERDAL
Patient Simulator
 
29. LISA
Laser for Surgery
 
30. LEICA
Surgical Microscope
 
31. MEDTRON AG
Injector for Contrast agent
 
32. MEDIFA
Surgical Table
 
33. MEDITOUCH
Hand Tutor
 
34. MODERNSOLID
Mobile Medical Cart
 
35. MMM
Disinfection and Sterilization System
 
36. MAGSTIM
Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) Devices
 
37. NEUROLOGICA Corporation
Portable Computed Tomography (CT) System for Neurology
 
38. OPTOVUE
OCT
 
39. OCULUS
BIOM
 
40. QIAGEN
HPV DNA Testing
 
41. RADIM DIAGNOSTICS (SPRINT LAB)
Automatic Test Tube Label System
 
42. RICHARD WOLF
Endoscopic Surgery
 
43. SERIAL MULTIVISION PTE LTD
Healthcare Interactive IPTV and Dynamic Digital Signage
 
44. SHIMADZU Corporation
X-ray Equipment Systems (Mobile X-ray/Digital Fluoroscopy/Digital Radiography)
 
45. SONOSITE, Inc.
Hand-carried Ultrasound Systems
 
46. SUPERSONIC IMAGINE, Inc.
ShearWave Elastography Ultrasound Systems
 
47. SCHWARZER
Hemodynamics
 
48. SHD
Surrounding Control
 
49. TERARECON
Advanced 3D Imaging System
 
50. TECHNIDATA
Laboratory Information System
 
51.TOMTEC
Cardio Vascular PACS
 
52.WR Medical Electronics
Automatic and Peripheral Labs and Software
 
53. ZOLL MEDICAL Corporation
ALSIUS: Advanced Temperature technology Systems.

 Business Contact

 
คุณสุชาดา สุโขชัยยะกิจ           
ผู้อำนวยการ-ฝ่ายเครื่องมือและระบบวินิจฉัยภาพทางการแพทย์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: (66)0-2367-1316-18
โทรสาร: (66)0-2381-4547
อีเมล์: suchadas@bjc.co.th


หน้าที่เเล้ว
|
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีที่รองรับเว็บไซต์

Macromedia Flash
Adobe Reader